BRUSSEL -- De Franse autoconstructeur Renault is van plan fors te snoeien in zijn Europees distributienet. De maatregel past in een besparingsplan.

Renault wil zijn kosten tegen 2004 jaarlijks met 1 miljard euro (40 miljard frank) terugdringen, verklaarde voorzitter Louis Schweitzer in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times . Een van de voorgestelde besparingsmaatregelen is een rationalisering van het verkoopnet.

De Franse autobouwer overweegt het aantal concessiehouders in Europa met de helft te verminderen. Renault telt momenteel 1.900 concessiehouders. Dat aantal zou binnen drie jaar moeten zijn verminderd tot 800. De autoproducent stuurt echter niet onmiddellijk aan op de vermindering van het aantal verkooppunten, maar zou graag hebben dat concessiehouders -- zeker de kleinere -- fuseren. Hoeveel jobs er daardoor zouden verdwijnen in het distributienet, is moeilijk te schatten.

Renault denkt nog aan andere maatregelen om de kosten te drukken. Zo moet bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een nieuwe wagen te ontwikkelen fors omlaag, van 36 maanden naar 28 maanden. Daarvoor rekent Renault op de ontwikkelingsmodellen die Nissan, zijn Japanse partner, al gebruikt.

Voorzitter Schweitzer rekent er overigens op dat de samenwerking met Nissan, waarin Renault een belang bezit van 44,4 procent, de financiële resultaten ten goede zullen komen. Renault en Nissan zijn trouwens van plan de samenwerking nog te versterken, door de oprichting van een gezamenlijke managementvennootschap, die in Nederland zal worden gevestigd, en van een stichting die een dam moet opwerpen tegen vijandige overnamepogingen.

In het interview met de Britse krant geeft Schweitzer toe dat Renault er dit jaar niet is in geslaagd de beoogde besparingen op de aankoop van onderdelen te verwezenlijken. Maar de Franse autogroep heeft dat gecompenseerd door meer besparingen op de distributiekosten en in de stafdiensten. Dat nieuwtje stuwde de koers van Renault op de Parijse beurs gisteren 5 procent hoger.