BRUSSEL -- De financiering van de nieuwe luchtvaartmaatschappij DAT komt (voorlopig) niet in gevaar door het ontbreken van een gerechtelijk akkoord voor SIC, het voormalige coördinatiecentrum van Sabena. Maar sluitend zijn de afspraken evenmin. Niet alle schuldeisers van SIC zijn zondermeer bereid om de uitstaande schulden van DAT aan SIC kwijt te schelden of om te zetten in (nieuwe) DAT-aandelen.

De afwijzing door de Brusselse rechtbank van koophandel, woensdag, van de aanvraag tot een gerechtelijk akkoord voor SIC, deed de twijfels over de financiering van DAT weer opflakkeren (DS 27 december). De kwijtschelding van schulden van DAT bij SIC is immers het sluitstuk van de financieringsoperatie die Etienne Davignon en Maurice Lippens in de voorbije weken hebben uitgewerkt voor de opvolger van Sabena als nationale luchtvaartmaatschappij.

De vrees bestaat dat een deel van de 53 schuldeisers -- voornamelijk financiële instellingen -- de weigering van een gerechtelijk akkoord zou aangrijpen om toch een deel van de schulden op SIC te vorderen. Waardoor SIC op zijn beurt genoodzaakt zou zijn om bij DAT schulden te gaan opvragen. Maar omdat DAT geen geld heeft om op die vraag in te gaan, zou dat het bijna onvermijdelijke faillissement betekenen van DAT, en vervolgens van SIC.

Woensdagavond liet Etienne Davignon zelfverzekerd verstaan dat er ,,geen gevaar is voor dergelijk scenario''. Zijn voorspelling leek gisteren slechts gedeeltelijk bewaarheid te worden.

Op een bijeenkomst, donderdagmorgen, hebben de meeste schuldeisers van SIC hun voornemen herhaald om de schulden van DAT -- 109 miljoen euro -- deels kwijt te schelden en deels om te zetten in DAT-aandelen. Tegelijk gaan de advocaten van SIC in beroep tegen de niet-toekenning van het gerechtelijk akkoord. Want door beroep aan te tekenen, wordt de voorlopige bescherming van SIC tegen eventuele schuldvorderingen verlengd.

Dat geeft de groep van schuldeisers de kans om in de komende dagen de gemaakte afspraken op papier te zetten. Er zou pas een sluitende regeling mogelijk zijn als de investeerders in DAT extra waarborgen geven aan de schuldeisers van SIC over de toekomstkansen van het project. Dat gesprek zou begin volgende week plaatsvinden. Met name de Duitse Commerzbank zou, volgens de VRT-radio, niet bereid zijn om zomaar alle schulden van DAT te laten vallen.

Christian Van Buggenhout, de curator van Sabena, was gisteren nochtans optimistisch. Hij zei dat ,,alle betrokken schuldeisers het toekomstplan voor SIC willen uitvoeren, en daar hoort een instap in DAT bij. Het gerechtelijk akkoord zou een en ander vergemakkelijkt hebben, maar ook zonder dat juridisch comfort loopt de DAT-constructie geen gevaar. Niemand wil SIC in gevaar brengen door als eerste schulden te gaan opeisen. De druk van de groep is te groot opdat iemand dat zou doen. De kans dat alsnog een van de schuldeisers die consensus doorbreekt, lijkt me na deze vergadering zeer, zeer klein.''

Bij sommige DAT-investeerders was er evenwel meer scepcis. Zij zegden donderdagavond dat ,,alle opties nog open zijn en dat er nog altijd geen 100 procent zekerheid is voor het DAT-project''.