BRUSSEL -- Uitgever Concentra heeft in het derde kwartaal een groepsverlies geboekt van 0,91 miljoen euro. Dat is het gevolg van verliezen in de grafische divisie. De krantendivisie houdt relatief goed stand ondanks de zwakke zomermaanden.

Door het kwartaalverlies blijft er over de eerste negen maanden slechts een groepswinst over van 3,3 miljoen euro. Die is niet te vergelijken met vorig jaar omdat toen de afsplitsing rond Ubizen voor een uitzonderlijke boekwinst zorgde van 55,8 miljoen euro.

Het kwartaalverlies is onder meer het gevolg van het feit dat Concentra Grafic opnieuw een volle dochter is geworden van Concentra na het ontbinden van de Mercator Printing Group. Ook het IT-bedrijf HostIT kampt nog met rode cijfers.

Concentra boekt over de eerste negen maanden voor 129,8 miljoen euro bedrijfsopbrengsten tegenover 156,93 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar. De operationele cashflow vervijfvoudigde van 5 miljoen euro naar 26,9 miljoen euro terwijl een courant verlies van 8,2 miljoen euro een courante winst werd van 11,4 miljoen euro.

De Regionale Uitgeversgroep RUG, uitgever van de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, verdubbelde over de eerste negen maanden de operationele cashflow van 3,1 miljoen euro tot 6,6 miljoen euro bij licht gedaalde bedrijfsopbrengsten van 95,1 miljoen euro.

Concentra merkt op dat de groep een stabiele verkoop kan voorleggen en dat de gratis krant Metro in de lift zit. De bedoeling is in het eerste kwartaal van 2003 de oplage te verhogen tot 275.000 exemplaren tegenover goed 160.000 nu.

De RUG houdt over de eerste negen maanden een courant resultaat over van 70.000 euro. Over de eerste zes maanden was er nog een winst van 1,3 miljoen euro. De zomermaanden zijn traditioneel zwak door de lagere advertentie-inkomsten. Concentra verwacht voor het hele jaar een courant resultaat dat in lijn ligt met dat per eind september.