© mc
BRUSSEL -- Raadsheer Henri Heimans van het Gentse hof van beroep neemt de leiding over in het onderzoek naar Lernout & Hauspie. De beslissing van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dateert van eergisteren maar raakte pas gisteren bekend. Het gaat om een zeer uitzonderlijke ingreep.

De speurdersploeg blijft intact, maar de leider, de onderzoeksrechter, wordt vervangen. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) oordeelde volgens persmagistraat Dominique Debrauwere dat het beter was om iemand uit hun rangen aan te wijzen met het oog op het halen van bepaalde doelstellingen.

De ingreep is de culminatie van onenigheid tussen de Ieperse procureur des konings Jean-Marie Coppens en de Ieperse onderzoeksrechter Kristof Vulsteke die in december 2000 belast werd als onderzoeksrechter in de zaak L&H. Voor Vulsteke was het zijn eerste grote dossier.

Het Ieperse parket bleek in het verleden ontevreden over de manier waarop Vulsteke het onderzoek naar de rol van de adviseurs bij L&H deed. Zo bleek al dat Vulsteke bij een eerste bezoek aan het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke (Allen & Overy) en diens voorman Louis Verbeke zich liet afschepen wegens beroepsgeheim en dat hij pas na grote druk van het openbaar ministerie een tweede bezoek aflegde.

Het Iepers parket en procureur Coppens hadden de onderzoeksrechter ook specifieke onderzoeksopdrachten gegeven om beter zicht te kunnen krijgen op de rol van het revisorenkantoor KPMG in de affaire. Vulsteke boekte maar weinig vooruitgang op dit punt wat het hele onderzoek vertraging dreigde op te leveren. Coppens had eerder al aangegeven dat hij eind dit jaar zijn eindvordering wou opstellen maar die ambitie bleek niet haalbaar wegens het aanslepende onderzoek.

Het Iepers parket stelde onlangs op basis van artikel 136 bis van het strafwetboek een rapport op over het onderzoek en maakte dat over aan de procureur-generaal in Gent. Die bracht vervolgens de KI op de hoogte. De KI oordeel blijkbaar dat het onderzoek naar de rol van de adviseurs te weinig opschoot, en besliste iemand uit haar eigen rangen te belasten de leiding van het onderzoek over te nemen.

Het gaat om raadsheer Henri Heimans die voor hij raadsheer werd van het hof van beroep in Gent, onderzoeksrechter was in Brugge. Het gaat om een eerder uitzonderlijke ingreep. Persmagistraat Debrauwere merkt op dat het dan ook om een uitzonderlijk dossier gaat.