Weer opleiding voor Congolese officieren


Als de strijdende partijen in Congo een politiek akkoord bereiken over een hervorming van het politiek bestel en het leger, is België bereid opnieuw beurzen uit te reiken voor de opleiding en vorming van Congolese officieren in ons land.

De regering is het daarover principieel eens. Die militaire samenwerking werd ...