TOKYO (reuters) -- Japan is zijn vierde jaar van deflatie ingegaan. Een neerwaartse spiraal van dalende prijzen, een lager besteedbaar inkomen en stijgende schulden blijft de Japanse economie wurgen. De regering komt steeds meer onder druk te staan.

De Japanse index van de consumentenprijzen daalde in september met 0,9 procent tegenover september vorig jaar, zo blijkt uit officiële gegevens. September was daarmee de 36ste opeenvolgende maand van dalende prijzen. Inmiddels hebben al drie premiers hun tanden stuk gebeten op de zwakke economische toestand.

In Tokyo, waar inflatiecijfers bekendgemaakt worden een maand voor de nationale cijfers, bleven de prijzen in oktober ongewijzigd tegenover september. Maar tegenover oktober 2001 was er een daling met 0,8 procent.

Dat Japan in een deflatoire spiraal zit, is dus niets nieuws. Maar het fenomeen krijgt nu allicht meer aandacht omdat andere economieën met hetzelfde probleem dreigen te maken te krijgen. In de VS staat de inflatie op het laagste peil in veertig jaar, en in Europa wordt gevreesd dat vooral Duitsland wel eens in een deflatoire situatie zou kunnen terechtkomen. Het aloude inflatiespook begint dus wereldwijd de plaats te ruimen voor een deflatiespook.

De Japanse regering maakt zich inmiddels op om haar totnogtoe meest drastische initiatief te nemen om de situatie te keren. Premier Junichiro Koizumi steunt bijvoorbeeld harde hervormingen in de Japanse banksector met als doel de schuldenlast van de banken te verlichten. Door de deflatie is die immers almaar zwaarder gaan wegen.

Bovendien wil de regering een pakket anti-deflatiemaatregelen bekendmaken om het aantal faillissementen, de stijgende werkloosheid en verdere prijsdalingen tegen te gaan.

Volgens hoofdeconoom Jesper Koll van Merrill Lynch in Tokyo is dat precies wat de Japanse economie nodig heeft: een bijkomende monetaire versoepeling en een belastingverlaging. ,,Ik denk dat we over vijf of zes weken de lancering gezien zullen hebben van een frontale aanval op de deflatie.''

Het nefaste effect van de deflatie is voelbaar in alle aspecten van de economie. De reële schuldenlast van bedrijven wordt er immers zwaarder door, en dat weegt op hun resultaten. Daardoor krijgen ze het nog moeilijker om hun schulden af te betalen. De lonen dalen, en dat tast het vertrouwen van de consumenten aan en weegt op de bestedingen. Want waarom zou men vandaag iets kopen dat morgen goedkoper is?

Minister van Financiën Heizo Takenaka heeft afgelopen vrijdag de druk om in te grijpen op de Bank of Japan, de Japanse centrale bank, opgedreven door erop aan te dringen dat ze zou overwegen om een inflatiedoelstelling te gaan hanteren. De Japanse centrale bank heeft totnogtoe altijd geweigerd om -- zoals bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank -- een specifieke inflatiedoelstelling te hanteren en haar beleid daaraan aan te passen.