Top Fonds voor de Letteren neemt ontslag


BRUSSEL -- De top van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft ontslag genomen. Voorzitter Paul De Wispelaere, ondervoorzitter Monika Van Paemel en bestuurslid Anne-Marie Musschoot laken dat regeringscommissaris Dorian Van der Brempt zou geprobeerd hebben om de directeur én de voorzitter van het Fonds te laten vervangen. ,,Dit is een terugkeer naar de oude politieke cultuur'', zegt Anne-Marie Musschoot. ,,Ja, het Fonds komt er bekaaid af'', zegt De Wispelaere, die wel verklaarde dat hij pas na zijn ontslag hoorde van het vermoede lobbywerk.

,,Ik heb mijn ontslag gegeven omdat ik na drieëneenhalf jaar als voorzitter genoeg gedaan had. De toenemende bureaucratisering van het Fonds interesseerde mij niet erg meer'', gaf De Wispelaere gisteren als reden voor zijn ontslag. Het bericht over het lobbywerk versterkte zijn beslissing. Maar zijn ontslag legde een verregaande malaise bij het Fonds bloot. Twee andere zwaargewichten uit het bestuur, barones Monika Van Paemel en Anne-Marie Musschoot, hoogleraar Nederlandse letterkunde ...