BRUSSEL -- Sinds 1 augustus leidt Monique Raaffels Mass Transit Media (MTM), de vennootschap die Metro zal uitgeven. Zij krijgt de zware klus toegeschoven om adverteerders te lokken naar dit nieuwe medium en de gratis krant rendabel te maken. ,,In Nederland draaide Metro na 9 maanden break-even. Onze ambitie is om dat na jaar één te zijn'', zegt Raaffels.

Voor Monique Raaffels (42) is de krantenwereld niet helemaal onbekend. Ze leidde de cultuurkrant Blaazuit en toen die een supplement werd van de Financieel Economische Tijd , werd ze er algemeen directeur cultuur. Nadien werkte ze een tijdlang als sales manager bij Belgacom.

-- Hoeveel wordt er in Metro geïnvesteerd en op welke termijn denkt u het project rendabel te kunnen maken? Uitgevers als Christian Van Thillo en ook Rossel willen niet investeren in een gratis krant, omdat ze niet geloven dat dat in een klein tweetalig land rendabel kan worden gemaakt.

Het afhaken van Rossel in het project kwam er in eerste instantie vanwege de tegenstand van de eigen redactie (van ,,Le Soir'', red. ), niet zozeer omdat er getwijfeld werd aan de rendabiliteit. Afgaand op het succes van gratis kranten in het buitenland bij adverteerders, meen ik dat we na één jaar winst moeten kunnen gaan maken, opstartkosten niet meegerekend. De totale investering in Metro is confidentieel, en we houden er trouwens rekening mee dat die nog kan oplopen. Er is nu een oplage gepland van 160.000 exemplaren. Die was berekend op basis van het aantal gebruikers van het openbaar vervoer: 400.000 personen per dag. Ondertussen is dat aantal opgelopen tot 475.000. Het is dan ook waarschijnlijk dat we onze oplage zullen verhogen. We mikken op een bereik van 350.000 lezers.

-- Adverteerders zijn nogal conservatieve beestjes. Zij willen eerst harde cijfers over het type en aantal lezers dat u bereikt.

Dat is zo. Vandaar dat we naast Full Page, de reclameregie die voor Metro advertenties gaat werven, ook een eigen verkoopsteam hebben dat adverteerders gaat benaderen om het nieuwe concept van Metro uit te leggen. Want het is een heel nieuw concept, ook voor adverteerders: het zijn niet de traditionele krantenlezers, maar wel de pendelaars met weinig tijd die ze anders moeilijk kunnen bereiken. En ook studenten. Twee interessante doelgroepen. We zien in elk geval dat de eerste nummers al goed gevuld zijn door adverteerders uit verschillende sectoren: zowel een bedrijf als Belgacom als de cinema-uitbater UGC bijvoorbeeld of Suzuki. Daarnaast pikken we nog een deel verkiezingsreclame mee de eerste week. En we rekenen op een belangrijk deel inkomsten uit jobadvertenties, die we werven in samenwerking met Vacature.

-- Roularta, de Regionale Uitgeversmaatschappij en NPM praten nog altijd met het Scandinavische MTG over een mogelijke intrede in het project. Maar misschien komt MTG alsnog met een gratis concurrent op de markt?

Dat er nog een concurrent komt, is zeker een mogelijkheid. Maar volgens mij is er geen ruimte voor twee , en de eerste staat het sterkst. Vergeet niet dat dit, in tegenstelling tot de stadsinitiatieven in het buitenland, een volledig tweetalig project is. Dat maakt het al een pak duurder. We praten met MTG over eventuele synergieën, bijvoorbeeld hoe wij onze websites op elkaar kunnen laten aansluiten. Een instap van MTG zou zeker bijkomende ervaring op het vlak van logistiek en distributie meebrengen. Ze zijn de uitvinders van de gratis krant. Maar alleen kunnen we het ook.

-- Het contract met de NMBS en de MIVB is nog altijd niet rond. Daardoor kan u geen rekken met exemplaren installeren in de stations. Een tegenvaller die u heel wat bijkomende kosten zal opleveren door al die hostesses die u nodig heeft.

We hebben er nog altijd heel goede hoop op dat het contract binnen enkele dagen rond geraakt. Voor de lanceerperiode waren sowieso uitreikers gepland. Mensen moeten het product eerst in hun handen gestopt krijgen, eer ze er automatisch gaan naar grijpen.

-- Vrijwel alle krantenuitgevers, maar ook dagbladhandelaars en politici, hebben zich verzet tegen dit project. Verwacht u volgende week nog enige reactie?

We verwachten zeker commerciële tegenzetten, die waren er ook elders bij de lancering van gratis kranten. Wellicht zullen er wel prijzenstunts gebeuren. Maar dat is alleen free publicity voor ons.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig