BRUSSEL -- Dolmen, de beursgenoteerde informaticadochter van Colruyt, sloot het boekjaar 1999-2000 af met een bedrijfswinst van 612 miljoen frank. Dat is 79 procent beter dan een jaar eerder.

De omzet lag bijna 5 procent hoger. Dolmen verkocht in het boekjaar 1999-2000 voor 6 miljard frank netwerkdiensten aan andere bedrijven. Die stijging was volgens het bedrijf nog sterker geweest, als de totale groei van de sector niet vertraagd was door het millenniumeffect. Veel bedrijven stelden vorig jaar belangrijke informaticaprojecten uit om zich te concentreren op de millenniumbug.

De netto groepswinst bedroeg 320 miljoen frank, bijna 130 miljoen meer dan een jaar eerder.

Dolmen is, op de keper beschouwd, een uitvloeisel van de befaamde ,,ponskaarten'' van de Colruyt-winkels. Het bedrijf staat sinds vorig jaar op de beurs, maar de meerderheid is nog altijd in handen van Colruyt.

In de cijfers van het meest recente boekjaar zijn de resultaten van Dolmens laatste aanwinst nog niet meegeteld. In februari nam Dolmen het Turnhoutse Data Solutions over, een bedrijfje met dertig werknemers dat zich specialiseerde in de verkoop van hardware en dat in 1999 goed was voor een omzet van 466 miljoen frank.