BRUSSEL -- De Oeso, de club van westerse landen, heeft een nieuwe gedragscode uitgevaardigd die multinationale ondernemingen er toe moet aanzetten zich ,,verantwoordelijk'' te gedragen in de landen waar ze actief zijn.

De gedragscode heeft betrekking op arbeidsvoorwaarden, respect voor milieunormen, de strijd tegen corruptie en eerbied voor consumentenrechten. De gedragscode is aanvaard door de 29 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) plus Argentinië, Brazilië, Chili en Slovakije.

De bedoeling van de gedragscode is een reeks internationaal aanvaarde principes te hebben die conflicten kunnen helpen vermijden en die een sfeer van vertrouwen kunnen scheppen tussen de multinationale ondernemingen en de samenlevingen waarin ze actief zijn.

De eerste gedragscode voor multinationals dateert van 1976 en is sindsdien geregeld aangepast. Aan de opstelling van de huidige versie is meegewerkt door werkgeversorganisaties, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties.

De lidstaten van de Oeso en de vier andere initiatiefnemers gaan de gedragscode niet omzetten in wetgeving, maar als aanbeveling voorleggen aan de bedrijven. In België zal het ministerie van Economische Zaken die taak op zich nemen.

  • De tekst van de gedragscode staat op de webstek van de Oeso: www.oecd.org/daf/investment/guidelines/mnetext.htm