BRUSSEL -- De Vlaamse regering heeft de leiding van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) opdracht gegeven de hervormingsoperatie op gang te trekken. Administrateur-generaal Yvan Bostyn moet van de opdeling van de huidige VDAB in drie nieuwe maatschappijen een succes maken. Het personeel wacht af.

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt, kreeg afgelopen woensdag groen licht van zijn collega's in de regering-Dewael om zijn hervormingsplannen voor de VDAB uit te voeren (DS 20 en 22 juni) . Landuyt bereikte eerder een akkoord met de vakbonden en de werkgevers over de herstructurering van het overheidsbedrijf, maar het personeel en de VDAB-leiding zagen de verandering niet zitten. Het kwam tot een 24-urenstaking en topman Yvan Bostyn liet weten dat hij ,,niet de man was voor dit change management''.

Toch neemt Bostyn de leiding van de hervormingsoperatie op zich. Op uitdrukkelijke vraag van minister Landuyt. Die hoopt via Bostyn een deel van het wantrouwen bij de 4.000 personeelsleden weg te nemen. Ook het behoud van de VDAB-benaming voor de nieuwe structuur was een politiek en psychologisch belangrijke zet van Landuyt. Bostyn kreeg overigens het vertrouwen van zijn directie.

Het personeel verkreeg garanties over sociaal statuut en aantal jobs. Toch is CCOD-secretaris Eddy Steijnen niet tevreden. ,,Die garanties staan nog niet op papier. Maar voorlopig komen er geen acties meer. Tot in september wacht het personeel af.'' Volgende week is er een eerste ontmoeting tussen Bostyn en de bonden.

Tegen 1 maart 2001 zou de nv Merit -- waarin alle betalende VDAB-diensten worden ondergebracht (uitzendwerk, outplacement, werving-selectie) -- een feit moeten zijn. De rest van de hervorming moet pas tegen 2003 rond zijn.

De nieuwe VDAB krijgt van de Vlaamse regering een gewaarborgd marktaandeel op de arbeidsmarkt. Hoe dat moet in een concurrentieslag met privé-bedrijven, is niet helemaal duidelijk. De waarborg slaat allicht op een verzekerde overheidsdotatie.

Bij de uitzendbedrijven is er tevredenheid dat de VDAB-koepelstructuur wordt opgeheven. ,,Hiermee komt bijvoorbeeld een einde aan de laakbare combinatie -- binnen één organisatie -- van het beheer van Europese subsidies en de besteding ervan aan eigen VDAB-projecten'', zegt Jan Denys van Randstad/Interlabor.