Overleg over Vlaamse belasting- vermindering

BRUSSEL -- Er komt nog overleg over de Vlaamse belastingvermindering, om nader te bepalen met welk percentage deelstaten de belastingen mogen verminderen of vermeerderen. Maar minister-president Patrick Dewael (VLD) is ervan overtuigd dat de belastingvermindering er komt.

Het decreet dat de Vlaamse belastingverlaging met 2.500 frank per belastingplichtige regelt, wordt binnenkort ingediend in het Vlaams Parlement. Maar met de federale regering en de deelstaatregeringen ...