Een lijst, een folder, een website en nu dit

VLD heeft oplossing voor Brabantse lijsten, anderen puzzelen nog


BRUSSEL -- (zucht) Het puzzelen op de partijhoofdkwartieren kan herbeginnen. (zucht) En veel tijd is er niet. (zucht) Dus lijken de meeste partijen geen al te ingewikkelde oplossingen te bedenken om de extra kieskring te stofferen.

Nauwelijks was bekend geraakt dat de regering zich zou neerleggen bij de beslissing van het Arbitragehof, of daar rolde de fax van de VLD al binnen. ,,Het arrest van het Arbitragehof over de Vlaams-Brabantse ...

Niet te missen