Er is verbetering merkbaar in de inspanningen van Belgische beursgenoteerde bedrijven om hun aandeelhouders duidelijke financiële gegevens te verstrekken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF).

De CBF borduurde voort op een onderzoek van maart 1998, waaruit bleek dat vooral de halfjaarlijkse persberichten nog te onvolledig waren. De CBF onderzocht vorig jaar de jaarverslagen en de halfjaarlijkse en jaarlijkse mededelingen van meer dan 100 bedrijven op de Brusselse beurs.

In de jaarverslagen blijkt de publicatie van een tabel met kerncijfers en een financiële kalender goed ingeburgerd, zoals de CBF na haar eerste onderzoek ook had gevraagd. Op de contantmarkt blijkt echter maar een minderheid een grafiek te publiceren van de beurskoers.

De tabel met kerncijfers bevat bovendien te vaak geen financiële ratio's, die voor beleggers nuttige informatie kunnen opleveren. Globaal vermeldt 86 % van de bedrijven hoeveel aandelen er in omloop zijn, maar op het segment ,,enkele fixing'' van de contantmarkt is dat maar 57 %. Dit is nochtans essentiële informatie voor een belegger.

Hoewel de meeste bedrijven een financiële kalender publiceren, ontbreekt het nog vaak aan precieze data over de verspreiding van (half)jaarlijkse communiqués. Veel bedrijven maken zich er van af met de vermelding van de maand of quinzaine waarin ze hun mededeling zullen verspreiden. De halfjaarlijkse communiqués bevatten bovendien nauwelijks geconsolideerde kerncijfers per aandeel.

Hoewel er dus nog werk aan de winkel is, stelt de CBF toch een duidelijke verbetering vast. Het valt wel op dat de kwaliteit van de financiële communicatie afneemt naarmate het aandeel genoteerd is op een minder liquide marktsegment.