Cortal, de bank zonder kantoren, biedt vanaf 1 januari 3,25 procent basisrente op haar spaarboekje en doet daar nog eens 1,75 procent getrouwheids- of aangroeipremie bij voor bedragen die ten minste 6 maanden op de rekening blijven staan. De basisrente wordt bovendien gewaarborgd tot einde 2000, de premie niet.

Daarmee maakt de bank een comeback in de top van de hoogrentende boekjes. Ooit was de naam Cortal -- onderdeel van de groep Artesia -- synoniem met toprendement. Samen met Crédit Lyonnais (Nu Deutsche Bank België), Arfin Spaarbank, Bank van Koophandel (sinds kort omgedoopt tot Realbank) en een tijdlang Europabank werd strijd geleverd met rendementen die soms dubbel zo hoog lagen als bij de klassieke grootbanken.

Nu biedt Cortal nog 2,5 procent basisrente en 0,75 procent aangroei- of getrouwheidspremie. Samen 3,25 procent voor trouwe spaarders. Vanaf 1 januari is dat dus de helft meer. Een belangrijke voorwaarde is wel dat minimaal 4.958 euro (200.000 frank) wordt gestort en maximaal 247.894 euro (10 miljoen frank). Je kan ook maar één rekening openen per fiscaal gezin.

Cortal maakt met zijn tariefaanpassing een scherpe bocht. Directeur-Generaal Rudy Dupont van Cortal maakte er een half jaar geleden, bij de voorstelling van de elektronische arm van de bank, geen geheim van dat het koppeloton van de hoogrentende boekjes geen streefdoel meer was. De bank bood nog 3,25 procent (premies inbegrepen) op een ogenblik dat anderen tot 3,5 procent gingen.

Achteraf geeft Dupont toe dat Cortal toen (begin mei) verwacht had dat de rente verder zou dalen en dat de andere banken wel verplicht zouden worden hun tarieven te verlagen. Cortal zou dan vanzelf weer in het koppeloton belanden. Maar de geldmarkt besliste er anders over.

Bovendien -- ook dat geeft Dupont toe -- vielen de stortingen op de Cortal-spaarboekjes stil zodra de bank niet meer in de kopgroep zat. ,,Je hebt een spits nodig. Een product waar je misschien weinig aan verdient, maar waar je klanten mee aantrekt.''

Deutsche Bank België biedt ook al enkele weken 3 procent basisrente plus 2 procent getrouwheids- of aangroeipremie. Die (traditionele) eindejaarsactie wordt nu verlengd. In het kader van haar traditionele eindejaarsactie verdubbelde Realbank de premie onlangs tot 1,5 procent. In combinatie met een basisrente van 2,65 procent komt de vergoeding voor trouwe spaarders uit op 4,15 procent. Hoe Realbank zal reageren op Cortal is nog niet bekend.

Maar de eerste tekenen zijn er dat de kleinere banken hun oude agressiviteit terugvinden en van het spaarboekje opnieuw een speerpunt maken in hun concurrentiestrijd met de grote instellingen. Die bieden nog steeds 2 procent basisrente en een half procent premie. Precies de helft.