REEKS.Hoe kijken de Franstaligen aan tegen de gesprekken over een verdere staatshervorming? (1)

Kiezen tussen regionalisme, rattachisme en belgicisme

Costa is een leuke naam voor een commissie, die zonder deze vondst in Wetstraatees gewoon commissie voor de staatshervorming zou heten. Maar de Costa is geen commissie zoals de dioxinecommissie of straks de Lumumba-commissie, die beide tijdelijk zijn. De discussie over de staatshervorming daarentegen lijkt wel eeuwig.

De Conferentie over de staatshervorming (Costa) is een schakel in een voortdurende discussie tussen Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstalige Belgen. De discussie slaat op de samenhang van België, op het gebrek daaraan, en op de vraag of die samenhang nog langer nodig is.

In dit land is communautaire spanning altijd aanwezig. Dat leidt al eens tot uitbarstingen, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de Vlaamse en de Franse Gemeenschap hun leerlingen op een andere manier tellen, met alle financi ...

Niet te missen