Lastenverlaging: meer is niet beter

,,Nog meer miljarden in een forfaitaire lastenverlaging pompen, is een gemiste kans. Meer is niet beter.''

Aan het woord is Koen Algoed. Geen radicale vakbondsjongen, maar lid van de KBC-studiedienst en -- vooral -- ex-kabinetsmedewerker van de voormalige premier, Jean-Luc Dehaene. Op het kabinet-Dehaene maakte Algoed het politieke debat over lastenverlagingen en banenbeleid op de eerste rij mee.

Algoed maakt in de driemaandelijkse Nieuwsbrief van het Leuvense Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming een ...

Niet te missen