Albert treed uit schaduw Boudewijn

Koning verwijst in kerstboodschap onrechtstreeks naar Delphine

Zonder haar te noemen verwees koning Albert in zijn kersttoespraak naar Delphine Boël en de ,,crisis'' die zij in zijn huwelijk met koningin Paola veroorzaakte. Dit en andere recente tekenen van grotere openheid aan het Hof maken Alberts koningschap inmiddels duidelijk verschillend van dat van zijn zes jaar geleden gestorven broer Boudewijn.

In een uiterst korte kerstboodschap zei koning Albert II vrijdagmiddag dat ,,de koningin en ik hebben teruggedacht aan de crisis die ons paar heeft doorstaan, nu dertig jaar geleden.''. En de vorst vervolgde: ,,Die crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. Daar wensen wij niet verder op in te gaan; zij behoort tot ons privéleven''.

Die passage vormt een duidelijke verwijzing naar de recente onthullingen over een natuurlijke dochter van Albert -- Delphine Boë ...

Niet te missen