Willy Duron, Remi Vermeiren en André Bergen
© belga
BRUSSEL -- André Bergen, financieel directeur van Agfa-Gevaert, volgt volgend jaar Remi Vermeiren op als voorzitter van het directiecomité van KBC Bank. Willy Duron, hoofd van KBC Verzekeringen, vervangt Vermeiren als hoofd van de KBC Holding. Vermeiren wordt volgend jaar drieënzestig jaar en legt dan zijn functies bij de bank neer.

Voor André Bergen wordt het de terugkeer naar de bankwereld via de grote poort. Bergen (52) was al lid van het directiecomité van de Generale Bank, maar stapte daar op nadat de Generale Bank in 1998 door Fortis was overgenomen. Hij ging aan de slag als financieel directeur van Agfa-Gevaert. Bergen was vorig jaar al gevraagd om directeur-generaal te worden van de Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv, maar hij verkoos toen bij Agfa-Gevaert te blijven.

André Bergen studeerde economische wetenschappen aan de Leuvense universiteit en begon zijn beroepsloopbaan in 1977 bij de Kredietbank. In 1980 stapte hij over naar de Chemical Bank en twee jaar later ging hij aan de slag bij de Generale Bank. In 1993 -- hij was toen pas drieënveertig jaar -- werd hij benoemd tot lid van het directiecomité van de Generale Bank. Hij was er onder meer verantwoordelijk voor de marktactiviteiten -- obligatiehandel, valutahandel en investment banking -- en voor de uitbouw van de divisie vermogensbeheer. Samen met voorzitter Fred Chaffart en andere directieleden verzette hij zich in 1998 tevergeefs tegen een overname door Fortis en een opgelegde fusie met de ASLK. André Bergen heeft de reputatie een gedegen bankier te zijn die zich niet laat verleiden tot risicovolle initiatieven.

Met zijn overstap van Agfa-Gevaert naar KBC Bank blijft André Bergen een beetje binnen dezelfde familie, want beide ondernemingen zitten in de invloedssfeer van de Vlaamse financiële groep Almanij. Door André Bergen te benoemen tot voorzitter van het directiecomité van de bank vermijdt de raad van bestuur te moeten kiezen tussen een ex-Kredietbank- of een ex-Cera-man.

Behalve voorzitter van KBC Bank was Remi Vermeiren ook voorzitter van de KBC Bankverzekering, die de bank- en verzekeringsdivisies overkoepelt. In die functie wordt hij opgevolgd door Willy Duron (57), die nu al ondervoorzitter was van de KBC Bankverzekeringsholding en voorzitter van KBC Verzekeringen. Willy Duron studeerde wiskunde in Gent en actuariële wetenschappen in Leuven, en trad in 1970 in dienst van ABB Verzekeringen. In 1989 werd hij lid van het bestuurscomité van ABB en in 1999 -- toen ABB opging in KBC -- gedelegeerd bestuurder van KBC Verzekeringen.

Het vertrek van Remi Vermeiren komt niet onverwacht. Binnen de KBC-groep is het de gewoonte dat de toplui met pensioen gaan voor ze vijfenzestig worden. Bovendien is Vermeiren in verdenking gesteld in de zaak KB Lux en bestaat de kans dat hij volgend jaar voor de correctionele rechtbank moet verschijnen. In dat geval is het ook beter dat hij op dat ogenblik niet meer in functie is als voorzitter van de bank- en verzekeringsgroep.

Vermeiren werd voorzitter van de KBC Bank en KBC-groep bij de fusie in 1998 van Kredietbank met Cera Bank en ABB Verzekeringen. Hij leidde de groep door het moeilijke fusieproces, stuurde de ontwikkeling van de bank naar nieuwe activiteiten zoals vermogensbeheer en effectenhandel, en zorgde mee voor de expansie in Centraal-Europa, de tweede thuismarkt van de groep. Als Vermeiren volgend jaar met pensioen gaat, heeft hij er een carrière van 43 jaar in de bank opzitten.

De benoeming van André Bergen tot lid en voorzitter van het directiecomité van de bank moet nog worden bekrachtigd door de aandeelhoudersvergadering van KBC in april volgend jaar. Bergen treedt ten laatste op 1 juli 2003 in dienst van de bank.

De beleggers reageerden gisteren in eerste instantie negatief op de aankondiging van het vertrek van Remi Vermeiren. Het KBC-aandeel verloor bijna een procent.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig