LONDEN (reuters) -- Een groep van belangrijke Europese vermogensbeheerders wil dat er afspraken komen over de manier waarop ze worden geanalyseerd en beoordeeld door de zogenaamde ratinginstellingen. Beide partijen houden daarover vandaag overleg.

Het geven van ratings aan beleggingsfondsen is in Europa een relatief nieuw fenomeen. De drie voornaamste instellingen die zich ermee bezighouden -- S&P Micropal, Lipper en Morningstar -- beoordelen fondsen vooral op basis van hun voorbije prestaties (return en risico). Maar de manier waarop ze dat doen, verschilt soms, net als het staal van fondsen dat ze onderling vergelijken.

Volgens de vermogensbeheerders leidt die versnippering tot verwarring bij hun cliënten en staat ze de groei van de fondsenmarkt in de weg. Vorige maand besloten alle partijen daarom om over de kwestie rond de tafel te gaan zitten.

De delegatie van de vermogensbeheerders wordt aangevoerd door marketingdirecteur Robert Higginbotham van Schroders. Andere deelnemers zijn Crédit Suisse, Fidelity, Goldman Sachs, HSBC Asset Management, ING Investment Management, Invesco, JP Morgan Fleming Asset Managers, M&G, Merrill Lynch, Schroders en Threadneedle.