Het vertrouwen van de Franse ondernemers is in september gezakt tot het laagste peil in zes maanden.

De bedrijfsleiders zijn somber gestemd over hun orderboek en over de economische vooruitzichten.