BRUSSEL -- De automobilistenverenigingen Touring en VAB onderzoeken een mogelijke fusie. De raden van bestuur van de twee clubs hebben de afgelopen dagen de directies de volmacht gegeven om de fusie te bestuderen. De twee willen de krachten bundelen om het hoofd te bieden aan de Europese concurrentie, die steeds groter wordt.

De definitieve beslissing valt nog voor het eind van het jaar. In de komende weken wordt een gezamenlijk businessplan opgesteld en wordt de juridische kant van de zaak bekeken. Het kan om een echte fusie gaan, maar even goed over een joint venture, luidt het bij beide bedrijven.

Wim Vos, directeur van de VAB, vindt de toenadering een natuurlijke evolutie. ,,We praten al jaren op recepties over samenwerking, maar nu is het menens. De jongste vier maanden zijn de gesprekken in een stroomversnelling geraakt.''

Drijfveer om de krachten nu de bundelen is de Europese concurrentie die steeds groter wordt. ,,Concurrenten als Europe Assistance of Mondial Assistance, worden geruggensteund door giganten als Generali en Allianz'', zegt Thierry Willemarck, gedelegeerd bestuurder van Touring. Beide bedrijven vinden het dan ook zinloos om elkaar als kleine spelers in België te beconcurreren, terwijl de Europese grenzen steeds verder vervagen.


Informatica
Wat een mogelijke samenwerking aan kostenbesparingen kan opleveren en hoeveel ze eventueel kost, wordt de komende maanden bekeken. ,,De informatica-investeringen zijn enorm'', aldus Willemarck. ,,Het is evident dat daarop heel wat bespaard kan worden.''

Touring telt 900.000 leden en 760 medewerkers, onder wie 360 wegenwachters, en heeft zijn hoofdzetel in Brussel. Aandeelhouder van Touring zijn de vzw's Touringclub en Touringpechverhelping, waarin telkens leden met een zekere maatschappelijke positie de raad van bestuur bevolken.

VAB heeft zijn thuisbasis in Zwijndrecht en verleent bijstand aan 85.000 leden. Bij VAB werken 440 mensen, waaronder 240 pechverhelpers. Het aandeelhouderschap van VAB is gelijk verdeeld over de vzw VTB-VAB, Gevaert en KBC-Verzekeringen.

Zowel Touring als VAB vinden het nog te vroeg om zich uit te spreken over de nieuwe vestigingsplaats of de gevolgen voor het personeel. Beide bedrijven hebben de personeelsleden gisteren ingelicht. ,,Een logische stap, was de meest gehoorde reactie bij de personeelsleden'', aldus Vos.