BRUSSEL -- De stroomleverancier Sourcepower heeft nog tot maandagmiddag om aan te tonen dat hij solvabel is. Indien niet, dan verliest hij zijn leveringsvergunning. De Vreg, de Vlaamse toezichthouder op de vrijgemaakte energiemarkt, heeft voor het eerst een elektriciteitsbedrijf voor een ultimatum gesteld.

De noodlijdende elektriciteitsleverancier kreeg gisteren nog een tweede opdoffer te verwerken. De handelsrechter verdaagde een uitspraak over het al dan niet opheffen van de beslaglegging op de bankrekeningen van het bedrijf tot 9 november. Het concrete gevolg is dat de huidige rekeningen van het bedrijf geblokkeerd blijven.

De aandeelhouders van Sourcepower bespraken eergisteren nog de toestand. De elektriciteitsleverancier liet in een korte persmedeling verstaan dat hij zichzelf te koop heeft gezet. Het bedrijf ziet af van een stand alone -positie, luidde het officieel, en stelt op korte termijn een nieuwe bijeenkomst van de aandeelhouders in het voorzicht.

Na het ultimatum van de Vreg en het uitstel van de uitspraak rond de beslaglegging op de bankrekeningen lijkt Sourcepower echter verder weg te zakken in het moeras.

De voorzitter van de Vreg, André Pictoel, vindt een ultimatum gerechtvaardigd. ,,We bewijzen de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt geen dienst door deze zaak te laten aanslepen'', verklaarde hij gisteren aan De Standaard. De Vreg liet gisteren aan de topman van Sourcepower, Michel Vercaempst, verstaan dat de Vlaamse toezichtshouder op de energiemarkt er niet aan denkt om te wachten tot de aandeelhouders van Sourcepower nog eens bijeenkomen.