Duitsland minder uitgesproken ,,netto-financier'' van EU


BRUSSEL -- In verhouding tot de nationale rijkdom (het bnp) is niet Duitsland de grootste financier van Europa. Luxemburg, Nederland en Zweden gaan voor. Oostenrijk en België volgen. En vorig jaar kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds 1994 méér van de Unie terug dan het eraan betaald heeft. Maar dat is uitzonderlijk, zegt de Commissie.

De cijfers staan in het rapport dat de Europese Commissie jaarlijks opstelt over de spreiding van de beleidskredieten van de Europese begroting over de verschillende lidstaten. Interessant aan dat rapport is dat het alleen rekening houdt met reële betalingen aan de lidstaten in het kader van interne beleidsprogramma's. De werkingskosten van de Unie en het extern beleid zijn uitgesloten.Het gaat om 85,9% van de totale uitgaven. Aan de inkomstenzijde werd alleen rekening gehouden met de ...