INTERVIEW. Jong-VLD-voorzitter Noreilde over jongeren en verkiesbare


BRUSSEL -- Stefaan Noreilde, de 26-jarige Gentenaar die sinds februari de Jong-VLD voorzit, wil niet dat verruimers bij de VLD verkiesbare plaatsen afsnoepen van jongeren. ,,Per provincie moet er minstens één jongere op een verkiesbare plaats staan op de kamerlijst. Ook op de senaatslijst moet een jongere verkiesbaar zijn.''

-- De VLD-jongeren dreigen de dupe te worden van de verruimers die Karel De Gucht heeft binnengehaald.Ik heb daarover een gesprek gehad met onze voorzitter. Die zegt dat de leden zullen beslissen over de samenstelling van de lijsten. Maar het maakt me bezorgd dat ik in interviews veel hoor spreken over verruimers, terwijl ik tot nu toe de verdediging van de eigen jongeren heb gemist. De voorzitter, met wie ik overigens een goed contact heb, zegt dat de leden over de kieslijsten zullen stemmen ...