Gent zet tering naar de nering


BRUSSEL -- De personeelskosten van de stad Gent moeten met 5,6 procent dalen. Dit moet 9,7 miljoen euro opleveren, gespreid over twee jaar.

Het schepencollege van Gent boog zich de voorbije weken over de vraag waar er 20 miljoen euro op de begroting van 2003 kan worden gevonden. De grote lijnen zijn deze week aan de gemeenteraad voorgesteld.Harde ontslagen vallen er niet. Natuurlijke afvloeiingen, of het niet vervangen van personeel dat zwangerschapsverlof heeft, behoren wel tot het saneringspakket.De algemene werkingskosten moeten ook met 5,6 procent omlaag, een besparing van 5,4 miljoen ...