Kinderen met lichte stoornis minder naar buitengewone school


BRUSSEL -- Het aantal kinderen met een licht mentale handicap of een leerstoornis dat buitengewoon lager onderwijs volgt, daalt dit schooljaar licht. Dat is een kentering: tot nu steeg het aantal leerlingen in alle types van het buitengewoon onderwijs.

De daling blijkt uit spoedtellingen van het katholiek en gemeenschapsonderwijs. Bij het begin van het nieuwe schooljaar telden de scholen minder leerlingen in het buitengewoon onderwijs van type 1 (licht mentale handicap) en van type 8 (leerstoornis).De meeste kinderen in het buitengewoon onderwijs zitten in één van die twee types. Het zijn bovendien de twee vormen die het dichtst aanleunen bij het gewone onderwijs. Kinderen met een licht mentale handicap of met spraak-, taal- en leermoeilijkheden ...