Vlamingen lanceren tegenoffensief


Vijf gemeenteraadsleden uit Brussel en de Rand, één van elke Vlaamse democratische partij, dienen een petitie in bij de Raad van Europa. Daarin vragen ze naar een grondig onderzoek van de taaltoestanden in de Brusselse ziekenhuizen. De petitie, met de handtekening van nog meer Vlaamse gemeenteraadsleden, moet eerst worden aanvaard door de Raad van Europa. Die moet oordelen of hij bevoegd is. Als dat het geval is, moet worden afgewacht of de commissie Mensenrechten het nodig vindt om een rapporteur te sturen.