Dewael boos over Franstalig triomfalisme


Lili Nbaholz-Haidegger
© belga
BRUSSEL -- Mandatarissen uit de Vlaamse gemeenten rond Brussel gaan actie voeren om een buitenlands onderzoek te verkrijgen naar de taaltoestanden in de Brusselse ziekenhuizen. Patrick Dewael, de Vlaamse minister-president, zet een rem op de bereidheid om onder Belgen een eensluidende definitie te vinden voor het begrip minderheid.

Dat waren de belangrijkste Vlaamse reacties op de goedkeuring van het rapport-Nabholz door de Raad van Europa. De Raad legde gisteren vast dat er in België regionale minderheden bestaan die een speciale bescherming verdienen volgens het Europees Minderhedenverdrag. Tevens zegt de Raad dat ons land dat Minderhedenverdrag ...