Het aandeel van oudere werknemers in de uitzendarbeid is de jongste jaren gestaag gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van Federgon, de Federatie voor uitzendarbeid. In 1994 vormden de 45-plussers slechts 4,5 procent van de interimkrachten. Dezelfde groep groeide in 1999 tot 6,5 procent en was in 2002 goed voor 7,5 procent.

Volgens Herwig Muyldermans, directeur van Federgon, hebben de voorbije jaren heel wat ouderen die hun job verloren bij een reorganisatie of faillissement, de weg gevonden naar het uitzendkantoor. ,,Anderzijds stellen we vast dat interimwerk niet meer zoals vroeger wordt beschouwd als iets voor jongeren'', aldus Muyldermans.

Langs de kant van de bedrijven is er volgens Muyldermans niet bepaald sprake van een grotere vraag naar oudere werknemers. Hij stelt wel vast dat er de jongste jaren een grotere bereidheid is onder de bedrijven om oudere werknemers aan te werven.