Diesel en stookolie worden vandaag duurder.

Volgens de Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie is dat het gevolg van de stijgende olieprijzen op de internationale markten. De maximumprijs van diesel stijgt met 1,8 cent tot 77,2 cent per liter. Half-zware stookolie mag nog 292 euro per ton kosten (+9,71 euro), zware stookolie 262,28 euro per ton (+12,02 euro). De maximumprijs van extra zware stookolie (maximaal 1 procent zwavel) stijgt met 13,21 euro tot 244,14 euro, per ton.