BRUSSEL (belga, reuters, bloomberg) -- De Duitse gastransporteur Wingas heeft zijn oog laten vallen op de Belgische aardgasmarkt. Wingas, een joint venture tussen de Duitse BASF-dochter Wintershall en het Russische Gazprom, de grootste gasproducent ter wereld, is sinds kort bezig met de commercialisering van aardgas in België en wil tegen 2005 tien procent van de Belgische markt inpalmen. Dat zei woordvoerder Rainer Seele gisteren op een persconferentie in Brussel.

Wij zijn erin geslaagd om op korte termijn leveringsovereenkomsten te sluiten met onder meer Campina, BASF en Air Liquide, die tegen 2005 zes procent van de Belgische markt garanderen. Wij willen dit nog optrekken tot tien procent'', aldus Seele. Momenteel wordt de Belgische aardgasmarkt gedomineerd door Distrigas, dat nog steeds een marktaandeel van 90 procent bezit.

,,Door onze toetreding tot de Belgische markt als nieuwe grote speler, creëren wij een gezonde competitiesfeer die de Belgische verbruiker ten goede zal komen'', aldus Seele.

Seele wees echter ook op een aantal ,,barrières die een vrije en eerlijke concurrentie verhinderen''. Zo is er een probleem met het transport. Nu is Wingas daarvoor volledig aangewezen op Fluxys, de enige Belgische gastransportonderneming. Wingas, dat gevestigd is in het Duitse Kassel, betreurt dat de bouw van eigen transportleidingen momenteel alleen toegestaan is wanneer Fluxys geen passende faciliteiten op zijn net aanbiedt of te hoge transportkosten aanrekent.

Het bedrijf vraagt de toelating om eigen gasleidingen in België aan te leggen. Zo zal Wingas een vergunningsaanvraag indienen voor de bouw van een nieuwe pijpleiding van de Nederlandse grens naar Antwerpen. Seele zei wel dat de kans erg klein is dat zijn bedrijf die toelating zal krijgen. Omdat de overheid de Fluxys-tarieven zelf controleert, is het niet waarschijnlijk dat de controle-autoriteiten het aanbod van de distributeur zullen desavoueren. Seele drong erop aan dat de wettelijke voorwaarden voor de aanleg van transportcapaciteit gewijzigd worden.

Wingas is bereid 5 miljoen euro te investeren in een pijpleiding tussen de grens en Antwerpen. Het bedrijf zou mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in extra projecten ter waarde van tientallen miljoenen euro.

Gazprom en BASF hebben tot nu toe 2,7 miljard euro geïnvesteerd in pijpleidingen die de gasreserves in Siberië verbinden met de afzetmarkten in West-Europa. Wingas heeft de afgelopen jaren ook gas verhandeld in Zeebrugge, waar de pijpleiding tussen België en Groot-Brittannië begint. Vorig jaar sloot Wingas een akkoord af met Gazexport, een dochterbedrijf van Gazprom, voor het op de markt brengen van Russisch gas in België en Groot-Brittannië.

Wingas beheert een pijpleidingennetwerk van tweeduizend kilometer en beschikt over de grootste ondergrondse opslagfaciliteiten in West-Europa. Vorig jaar verkocht het bedrijf 9 procent meer gas dan het jaar ervoor.