BRUSSEL -- Als u de premie voor uw brandverzekering overschrijft naar uw verzekeringsmaatschappij, hoeft het u niet te verbazen dat u prompt een aanbod voor een verzekering krijgt van een andere maatschappij, die dan wel tot dezelfde financiële groep behoort als uw bank. Inbreuk op uw privacy? Geen sprake van, want de banken hebben zich ingedekt, zo waarschuwt de Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars (BZB).

Concreet waarschuwt de BZB dat de banken de verrichtingen die u uitvoert via uw rekening(en) gemakkelijk kunnen analyseren en verwerken, om de gegevens dan te gebruiken voor de marketing van hun eigen bank- en verzekeringsproducten, en zelfs andere producten zoals reizen.

Een kleine tien jaar geleden werden nochtans twee banken -- de toenmalige Kredietbank en de Generale Bank -- beide al eens veroordeeld voor dergelijke praktijken, omdat ze daarmee de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hadden overtreden. Die wet uit 1992 stelt niet alleen dat een bedrijf dat persoonlijke gegevens van zijn klanten opslaat, dat moet melden aan die klanten, maar ook dat het bedrijf moet vermelden voor welke doeleinden die gegevens gebruikt kunnen worden.

Dat laatste bleek destijds bij de KB en de Generale Bank niet in orde: zij hadden niet gemeld dat ze de inhoudelijke gegevens van overschrijvingen en andere transacties ook konden gebruiken voor commerciële doeleinden.

Inmiddels hebben de banken daar echter een mouw aangepast, zo blijkt nu uit een onderzoek van de BZB. De meeste banken hebben de voorbije jaren hun algemeen reglement aangepast. Daar staat nu in dat de bank alle gegevens die ze verzamelt, kan gebruiken voor commerciële doeleinden, bevestigt woordvoerster Ilse Van Rompaey van de Belgische Vereniging van Banken: ,,De banken zijn dus wettelijk perfect in orde.''

De BZB vreest echter dat niet alle klanten dit altijd beseffen, vooral omdat het vaak niet zo simpel is om het algemeen reglement van de bank te pakken te krijgen. ,,Van slechts enkele banken is het algemeen reglement raadpleegbaar op het Internet. Bij veel banken is er bovendien in elk kantoor maar één exemplaar van het reglement beschikbaar, zodat men het niet eens kan meenemen om het thuis te lezen.'' Elk klant die bijvoorbeeld een rekening opent, ondertekent nochtans een verklaring dat hij kennis heeft genomen van het algemeen reglement.

De BZB heeft, samen met de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen, in mei al een kortgeding aangespannen tegen ING België, juist vanwege vermeende inbreuken op de privacy van de klanten van een zelfstandige agent van de bank. (kdr)