© mhb
BRUSSEL -- De federale minister van Werkgelegenheid, Frank Vandenbroucke (SP.A), is vragende partij voor een extra inspanning om de jeugdwerkloosheid en het gebrek aan vorming en opleiding van werknemers aan te pakken. Hij pleit ook voor een verstrenging van het handhavingsbeleid voor werkloosheidsuitkeringen, en het fiscaal aantrekkelijker maken van eenvoudige klusjes.

Vandenbroucke liet gisteravond, op het jaarlijkse evenement van de jobbijlage Job@, in zijn kaarten kijken over zijn intenties voor de Werkgelegenheidsconferentie die volgende maand van start gaat. De regering-Verhofstadt hoopt er oplossingen te vinden om de creatie van 200.000 jobs, die opgenomen is in het regeerakkoord, mogelijk te maken.

Maar Vandenbroucke zegt zich niet te willen vastpinnen op dat cijfer. ,,Het is zelfs strijdig met mijn motto dat je in de politiek beter een pragmatisch voorstel radicaal kan uitvoeren dan een radicaal voorstel pragmatisch uit te voeren, verklaarde hij aan het publiek van zevenhonderd bedrijfsleiders en HR-professionals.

,,Waar men mij na vier jaar wel mag op afrekenen, is op de vraag of de functionering van de arbeidsmarkt is verbeterd. Op de conferentie wil ik de voorwaarden scheppen om de komende economische opleving maximaal om te zetten in jobs. Hopelijk zal het ook het startsein zijn voor een programma met hervormingen in de komende vier jaar.''

De minister wil daarbij een onderscheid maken tussen langetermijnpunten en ,,punten waarover op korte termijn een consensus mogelijk is''. Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de bevoegdheden van de verschillende overheden te respecteren, streeft hij daarbij naar Management by Objectives : op de conferentie worden doelstellingen vastgelegd, die de diverse overheden zelf moeten invullen. Vandenbroucke liet niet na om alvast enkele persoonlijke prioriteiten naar voren te schuiven.

  • De fiscale lasten op arbeid voor eenvoudige klusjes mogen lager voor Vandenbroucke. Hij wil daarmee een structurele opvolging geven aan het ,,geslaagde experiment van de dienstencheques en de PWA's''.
  • De instroom en het verblijf van jongeren in de werkloosheid moet worden beperkt. De bedoeling moet zijn dat elke nieuwe werkloze een concreet jobaanbod krijgt. Nu is dat slechts 58 %, zegt Vandenbroucke.
  • Vandenbroucke legde ook een grote klemtoon op het belang van opleiding en vorming en riep de werkgevers op om ,,de vakbeweging ervan te overtuigen dat dit een relevant onderwerp is van het sociaal overleg''. Dit zou volgens de minister een ,,belangrijk thema van de Werkgelegenheidsconferentie kunnen worden''.
  • Algemeen directeur Hans De Rore van Job@ kondigde aan dat ook de jobbijlage zijn duit in het zakje gaat doen om de werkloosheid te counteren. Hij stelde een ,,banenplan'' voor van tien punten, waarbij het blad kortingen en promoties verleent aan bedrijven die bepaalde doelgroepen, zoals schoolverlaters en laaggeschoolden, aan een job helpen.