BRUSSEL -- De Verenigde Staten flirten met een recessie. Europa ziet zijn belangrijkste exportmarkt inkrimpen en krijgt bovendien last van een verzwakkende binnenlandse vraag. En Japan heeft veel weg van een zwalpend schip. De wereldeconomie zal met minder dan 3 procent groeien, nauwelijks voldoende om een internationale recessie te vermijden. En toch is de tijd gekomen om te investeren in aandelen.

,,Voorzichtig agressief'', zegt gedelegeerd bestuurder Edwin De Boeck van KBC Asset Management, ,,met de nadruk op defensieve waarden''. De beurs loopt traditioneel een zestal maanden voor op de economische ontwikkelingen. Aandelen koop je dus als het economisch plaatje er erg somber uitziet en slechts in de verte tekenen van herstel zijn waar te nemen.

De kracht waarmee de winstverwachtingen de afgelopen 12 maanden werden bijgesteld is volgens De Boeck ongehoord, vooral in de sectoren van de nieuwe economie. In juli vorig jaar verwachtten de analisten nog een gemiddelde winstgroei van 25 procent tegenover het jaar voordien. Een maand geleden werd een inkrimping met gemiddeld 40 procent verwacht.

Het is duidelijk, analyseert De Boeck, dat de verwachtingen van juli overdreven waren en de kiemen van de koerscorrecties in zich droegen. Maar het is even duidelijk dat de markten nu zwaar overdrijven in de andere richting.

,,Toegegeven,'' zegt senior economist Edward Roosens, ,,het economisch plaatje ziet er niet fraai uit.'' De voorspellende indicator van de Amerikaanse economie, die in maart vorig jaar nog piekte op een groei van 6 procent en precies een jaar later in de rode zone belandde, geeft nu een economische inkrimping van net geen 4 procent te zien. Het laagste peil in meer dan acht jaar.

De groeivertraging is vooral een gevolg van de scherpe terugval van de investeringen. Na een groei met gemiddeld bijna 15 procent per jaar teren de bedrijven nu tegen eenzelfde tempo in op hun reserves. Door de extreem hoge koers van hun aandelen investeerden veel technologie- en telecombedrijven als gek.

Kapitaal was zo goedkoop geworden dat nauwelijks gekeken werd naar het rendement. De ,,irrationele overdrijving'' waarover voorzitter Alan Greenspan het bijna vijf jaar geleden had was een feit.

Maar in tegenstelling tot eerdere conjunctuurverzwakkingen handhaaft de consumptie in de Verenigde Staten zich op een relatief hoog peil. Ook het consumentenvertrouwen blijft hoog. In die mate zelfs dat het modale Amerikaans gezin niet meer spaart dan tijdens de hoogdagen op de beurs. Het netto gezinsvermogen, dat op vijf jaar was gestegen van 470 naar 630 procent van het gezinsinkomen, is met de helft teruggevallen tot 550 procent, maar de gezinnen lijken zich nog geen zorgen te maken.

Met de retroactieve belastinghervorming die de regering Bush dit jaar wil doorvoeren, zullen vooral de lagere inkomens nog wat extra ademruimte krijgen. En de aanhoudende renteverlagingen door de centrale bank zouden binnen enkele maanden moeten leiden tot meer consumptie en bijgevolg meer groei.

Ondertussen vertraagt ook in Europa de groei. Niet alleen omdat de export naar de Verenigde Staten nagenoeg is stilgevallen, maar ook omdat de binnenlandse vraag vermindert. Maar ook in het oude continent blijft het consumentenvertrouwen op een hoog peil, ondanks de relatief hoge inflatie.

Uit berekeningen van KBC blijkt dat het Europees monetair beleid, in de ruime zin van het woord, lang niet zo restrictief is als algemeen wordt aangenomen. Integendeel, zegt Roosens, ,,de ECB ondersteunt de groei''. En ook in Europa verlagen de regeringen de belastingen, wat de consumptie op termijn zal ondersteunen.

Per saldo verwachten De Boeck en Roosens nog een, maximaal twee moeilijke kwartalen, waarna de economie zowel in de VS als in Europa aan een herstel kan beginnen. De beurs zal allicht, zoals steeds, vooruitlopen op de feiten. Daarom zit het er dik in dat de koersen in september beginnen stijgen.

Aandelen zijn daarom opnieuw de moeite waard. Vooral Amerikaanse, want die VS-economie is soepelere en reageert daarom sneller. ,,Vergeet niet'', waarschuwt De Boeck, ,,dat het eerste jaar na een (quasi)recessie de sterkste groei op de beurzen te zien geeft.'' KBC kiest ook in de eerste plaats voor defensieve aandelen, met een uitgesproken voorkeur voor financiële en farmawaarden. Op de derde plaats komen de technologiewaarden, gevolgd door cyclische consumptiegoederen en energiewaarden.