ANTWERPEN -- ,,Een oriëntatiepunt midden in de stad'', zo omschrijft Patrick Degens de rotonde die Prima-Lux sponsort in Herentals. ,,Ten bate van de verkeersveiligheid'', klinkt het bij de Regie der Wegen van het Vlaams Gewest. Almaar meer rotondes worden op vraag van de overheid gesponsord, hetzij door de gemeente, hetzij door een privé-sponsor.

,,Bij de heraanleg van gewestwegen vragen wij tegenwoordig aan de betrokken gemeentes om een sponsor te zoeken voor enkele van de rotondes'', klinkt het bij het ministerie van Openbare Werken. ,,Om verkeersveiligheidsredenen is het aangewezen een verticaal object in het midden van zo'n punt te plaatsen. Zo kunnen ook de chauffeurs die niet vertrouwd zijn met de omgeving, niet zomaar doorrijden.''

De ronde punten worden gesponsord door de gemeente zelf, zoals De Vuist in Vilvoorde, ter nagedachtenis van de werknemers van Renault-Vilvoorde, of door privé-sponsors.

Aan zo'n sponsoring hangen wel strikte voorwaarden vast. Zo is het verboden op openbaar domein reclame te maken. Naambordjes of al te herkenbare kunstwerken zijn dus uit den boze. In de overeenkomst staat duidelijk vermeld wie instaat voor de onderhoudswerken. De voorbereidingen voor het rondpunt, zoals de funderingen, komen voor rekening van het Vlaams Gewest. Voor elk kunstwerk moet een bouwaanvraag worden ingediend, waarin nog andere restricties kunnen staan, die het Vlaamse gewest niet oplegt, maar die wel moeten nageleefd worden. Het belangrijkste blijft de verkeersveiligheid. Een rotonde moet afremmen. Een punt waar je dwars overheen kijkt, kan bij mist of duisternis heel moeilijk herkenbaar zijn. Door de verticale kunstwerken laat niemand zich nog verrassen.

,,Wij zijn vragende partij voor sponsoring'', zegt men bij het Vlaams Gewest. ,,Zo'n rotonde geeft de gemeente een speciaal cachet, een eigen esthetiek. De eigenheid van de omgeving wordt er deels in weerspiegeld. De vechtende vuist van Vilvoorde is toch een symbool op zich. Op het industrieterrein van Aarschot is Duracell het grootste bedrijf. Dat is dubbel herkenbaar door de reuzenbatterijen op het rondpunt.''

De sponsors van de rotondes zijn stuk voor stuk erg tevreden over hun rondpunt. Toen de vraag om een rondpunt te sponsoren bij Duracell binnenviel, waren er nog weinig rotondes. ,,Het Vlaams Gewest wilde zo'n -- toen nog vreemde -- punten veiliger maken door er kunstwerken op te plaatsen'', herinnert Jacky Paumen zich. ,,Wij hebben in het bedrijf meteen een wedstrijd uitgeschreven. Het ontwerp komt van het Groene team , want buiten de gigantische batterijen, zijn we het groen en de typisch Aarschotse bruine steen niet vergeten.'' Dat de klimop vooralsnog niet meewil, valt te betreuren. Eens die echt in bloei staat, zullen de batterijen minder opvallen als dusdanig en kunnen de mensen bij het Vlaams Gewest weer op beide oren slapen. ,,We zijn daar misschien iets te ver gegaan. De herkenbaarheid mag niet te groot zijn, het is niet de bedoeling dat het een reclamepunt wordt'', klinkt het verontschuldigend.,,Met de designstoelen heeft Herentals een extra orientatiepunt'', weet Patrick Degens van Prima-Lux, ,,... en aan de vijf stoelen rijdt u... , da's toch makkelijk.'' Het project is niet enkel op naam van de meubelzaak te schrijven. De stoelen zelf zijn vervaardigd door de leerlingen van het plaatselijk Technisch Instituut Scheppers. Ook de leerlingen zijn apetrots op hun stoelen. Prima-Lux staat zelf in voor de onderhoudskosten van het punt en heeft slechts een vergunning voor één jaar. ,,Daarna zien we wel verder.'' De link met het bedrijf is simpel. ,,Ook voor de winkel staan zo'n grote stoelen.'' Je moet het natuurlijk wel weten.

Koningshooikt is Van Hool en Van Hool is Koningshooikt , met die zin kan je er niet veel naast zitten. Zeker niet nadat recent twee rotondes opgesmukt werden met kunstwerken van Van Hool. ,,De twee werken van Bert Roo symboliseren de twee producties in de fabriek'', weet Van Hool. ,,De bussen en de opleggers. Het extra groen maakt het nog aangenamer. De beplanting en het onderhoud nemen wij voor onze rekening.''

In Geel is de verbazing groot als er toch een naambordje op het rondpunt blijkt te staan. ,,Dat zou eigenlijk niet mogen'', reageert men bij de Regie der Wegen. ,,Misschien is dat ook al lang geleden aangelegd en is er een foute of onvolledige afspraak gemaakt. Nu kan het in elk geval niet meer.'' Dat is zeker genoteerd in Diest, waar er onderhandelingen lopen om een rotonde ter ere van de para's in te richten.