BRUSSEL -- Vanaf dit jaar geldt een nieuwe vakantieregeling voor jongeren die pas aan het werk zijn. Het nieuwe systeem van jeugdvakantie zorgt ervoor dat elke jongere die minstens 1 maand gewerkt in heeft in 2000, in 2001 vakantie kan nemen.

Wanneer heb ik recht op jeugdvakantie?

 • wie jonger was dan 25 jaar op 31 december 2000;
 • wie zijn studies beëindigde (of opgaf) in de loop van 2000;
 • wie minstens 1 maand gewerkt heeft in 2000, als arbeider of als bediende, niet als jobstudent.
 • Hoeveel jeugdvakantie kan ik krijgen?

 • een aantal normale vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding tot het aantal gewerkte dagen in 2000;
 • een aantal bijkomende jeugdvakantiedagen, tot maximum 4 weken, en een jeugdvakantieuitkering betaald door de RVA die 65 procent van het gewone loon bedraagt. Pas op: er wordt daarbij geen rekening gehouden met het loon boven de vastgelegde loongrens van 60.482 frank bruto per maand.
 • Een voorbeeld?

  Gerd studeerde af op 20 juni 2000 en begon te werken op 1 augustus 2000, in een zesdagenweek. Dit jaar heeft zij op basis van haar prestaties recht op 10 gewone vakantiedagen. Hierbij komen nog 14 jeugdvakantiedagen, zodat Gerd in totaal 24 dagen vakantie heeft, evenveel als iemand die een vol jaar gewerkt heeft in het stelsel van de zesdagenweek.

  Wanneer kan ik mijn jeugdvakantie opnemen?

 • als je werkt in de privé-sector
 • als je gewone dagen betaalde vakantie uitgeput zijn
 • en wanneer je tijdens de jeugdvakantiedagen geen andere inkomsten zoals loon en uitkeringen _ hebt.
 • Hoe vraag ik mijn jeugdvakantie aan?

 • zodra je normale betaalde vakantiedagen opgenomen zijn, vraag je aan je werkgever 2 exemplaren van het formulier C 103 - Jeugdvakantie.
 • opgelet: voor elke maand waarin je jeugdvakantiedagen opneemt, moet je een nieuw berekeningsformulier aanvragen bij je werkgever.
 • je wordt betaald in de maand volgend op die waarin je je jeugdvakantiedagen hebt opgenomen.