BRUSSEL -- Het pensioenfonds van Belgacom wordt hervormd. Daarover is binnen de federale regering een akkoord bereikt, vernam De Standaard .

Het gaat om een vrij technische hervorming van de pensioenen, die op lange termijn de pensioenlast van het bedrijf iets zou moeten verlichten.

Totnogtoe beheerde Belgacom zelf in een eigen pensioenfonds de zogenaamde rustpensioenen van de statutaire personeelsleden. In dat fonds stort de telefoonmaatschappij jaarlijks ongeveer 8 miljard frank.

Voor de overlevingspensioenen (de zogenaamde weduwenpensioenen) moest Belgacom voor zijn werknemers 7,5 procent van de loonmassa doorstorten naar een fonds voor overlevingspensioenen bij het ministerie van Financiën. Die beheerde die pot en betaalde de pensioenen voor partners van ex-Belgacomwerknemers uit.

Nu is er een akkoord dat ook die overlevingspensioenen voortaan door Belgacom in het eigen pensioenfonds zullen beheerd worden. Op lange termijn zou dat moeten een voordeel opleveren. Er zullen immers relatief minder overlevingspensioenen uitbetaald moeten worden, naarmate er meer tweeverdieners zijn.

Belgacom-baas John Goossens heeft al herhaaldelijk gewezen op de handicap die onze nationale telefoonmaatschappij heeft ten opzichte van andere Europese telecomoperatoren, doordat het bedrijf zelf in een eigen pensioenfonds de pensioenen moet financieren. In andere landen doet meestal de overheid dat voor overheidsbedrijven. In ons land draagt de overheid niet van alle overheidsbedrijven de pensioenen zelf. Ook de VRT heeft bijvoorbeeld een eigen pensioenvoorziening. De pensioenen van De Post worden dan weer betaald door de overheid.