Vakbonden willen hogere uitkeringen, werkgevers lagere lasten

Sociale rondetafel nog niet akkoord over menu


BRUSSEL -- Gisteren startte de grote sociale rondetafelconferentie waarmee de regering poogt overeenstemming te vinden over haar sociale politiek op lange termijn, door er de kortetermijneisen van de sociale organisaties min of meer in te integreren.

Geen ronde tafel in België is groot genoeg om plaats te bieden aan de bijna 100 deelnemers aan deze conferentie. Er werd dan maar een zaal gekozen waarin de deelnemers rond de regering zitten. Dat ...