,,Het leven kan mooi zijn''


BRUSSEL -- Net voor de camera begon te draaien, hing het spandoek er. ,,Minder stunten. Meer betrouwbare overheid'' had CD&V bovengehaald als achtergrond voor een glunderende Stefaan De Clerck. ,,Deze kieswet er met zoveel hubris doorduwen, was onbehoorlijk bestuur van de zuiverste soort'', zei De Clerck, omringd door zeven parlementsleden en een batterij advocaten en medewerkers.

Historisch, noemde senator Hugo Vandenberghe het arrest van het Arbitragehof. Als mede-indiener van een klacht lag hij trouwens aan de basis van dat arrest. ,,Het Arbitragehof heeft vroeger nog wetten ...

Niet te missen