Effekt op fysieke en psychische gezondheid is onvoldoende onderzocht

Wat we wel en niet over cannabis weten


BRUSSEL -- In landen die minder bestraffend optreden tegen cannabis, is het aantal cannabisgebruikers niet gestegen. Dat zeggen Europese experts die op vraag van minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet een wetenschappelijke stand van zaken maakten. Hieronder volgt een samenvatting.

  • Cannabis is de meest verspreide illegale drug in de westerse wereld. Minstens 45 miljoen Europeanen hebben er al eens van geproefd. Toch ligt het verbruik in de VS en in Australië hoger.
  • 38 procent van alle Belgen heeft het middel al eens uitgeprobeerd. Een betere maatstaf voor het meten van de geregelde verbruikers, is kijken naar het aantal mensen dat zegt in de voorbije maand cannabis te hebben gebruikt. Dan zakt het percentage naar 8 procent terug -- onlangs raakte bekend dat het aantal ...