Belasting omhoog in Vlaams-Brabant


De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die naast CVP en SP, ook de VLD omvat, verhoogt haar belastingen. De provincieraad moet dit nog goedkeuren. De opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan van 282 naar 332. Dat brengt een half miljard op, 10 procent van de ,,omzet'' van de provincie.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen