© belga
BRUSSEL -- Patrick De Maeseneire, een van de bestuurders tijdens de laatste maanden van Sabena, werd bij zijn tweede getuigenis voor de Sabena-onderzoekscommissie vooral bevraagd over het Hotel-akkoord. Een Zwitsers rapport had twijfels doen rijzen over de oprechtheid van de Swissair-top bij de ondertekening daarvan, maar De Maeseneire is er nog altijd van overtuigd dat Swissair te goeder trouw handelde.

Het Hotel-akkoord kwam tot stand na bemiddeling van De Maeseneire bij de Swissair-topman Mario Corti. Guy Verhofstadt en Johan Vande Lanotte traden, zonder medeweten van de bevoegde minister Rik Daems, op voor de Belgische aandeelhouder. Zij stonden toe dat de Zwitsers niet langer de meerderheid in Sabena moesten nemen in ruil voor een ultieme kapitaalinjectie.

,,Ik blijf ervan overtuigd dat Corti in juli 2001 het Hotel-akkoord wilde uitvoeren'', zei De Maeseneire. Verscheidene commissieleden twijfelen hieraan en verwezen naar de kredietlijn van één miljard Zwitserse frank die de banken toen klaarhielden voor Swissair. Een ,,geheime voorwaarde'' stelde dat Swissair daarvoor in ruil zijn buitenlandse participaties moest afstoten. Swissair heeft dat krediet gekregen.

De Maeseneire gelooft in de oprechtheid van de Zwitsers dat ze echt wel van plan waren te betalen, omdat Corti tijdens de onderhandelingen verklaarde liever failliet te gaan dan 85 procent in Sabena te moeten nemen. Hij liet verstaan dat, als het opnieuw beter zou gaan met Swissair, hij bereid was opnieuw over een meerderheidsparticipatie te praten. ,,Voor het geld dat Corti toen bood, was de Belgische regering zelfs bereid vijfentachtig of honderd procent van Sabena te geven. Maar hij drong aan om onder de vijftig procent te blijven, en om gespreid te betalen. Daar moet hij toch zijn redenen voor gehad hebben'', betoogde De Maeseneire.

Volgens De Maeseneire zouden de Zwitserse bestuurders, die het Hotel-akkoord naderhand bekrachtigden, dat ook nooit gedaan hebben zonder oprecht te zijn ,,omdat ze anders hun reputatie én fortuin op het spel zouden zetten''.

De Maeseneire had na het Sabena-faillissement trouwens nog een ontmoeting met een voormalig bestuurder van Swissair die hem bevestigde dat de Zwitsers absoluut in Sabena wilden blijven, in tegenstelling tot hun andere buitenlandse participaties.

Daems was in eerste instantie teleurgesteld dat zijn oude studiegenoot De Maeseneire hem niet op de hoogte had gebracht van zijn gelobby voor het Hotel-akkoord, maar zei wel tevreden te zijn over het resultaat. Bovendien bleek Daems zelf een parallel informeel onderhandelingscircuit opgestart te hebben, onder meer via Ronald Everaert van Mercator Verzekeringen (dat deel uitmaakt van het Zwitserse Baloîse) en een Belgisch manager van het Zweeds-Zwitserse ABB.