BRUSSEL -- Er zal dit jaar netto nog amper 106 miljard dollar particulier kapitaal naar de groeilanden (,,emerging markets'') stromen, tegen 167 miljard dollar vorig jaar, dit is een klap met bijna veertig procent. De economische groei van die landen zal gehalveerd worden.

Dat zijn de projecties voor 2001 van het Instituut voor Internationale Financiën (IIF), de in Washington gevestigde club van de grootste financiële instellingen.

De daling van de beleggingsstroom is vanzelfsprekend het gevolg van de angst voor de risico's voortvloeiend uit de terroristische aanslagen op de Verenigde Staten op 11 september, de scherpe vertraging van de wereldwijde economische groei en de al eerder uitgebroken crisissen in Argentinië en Turkije.

De particuliere kredietverlening is dit jaar negatief geworden: er worden meer oude kredieten (22 miljard dollar) terugbetaald dan er nieuwe worden toegekend (20 miljard dollar). Dit weerspiegelt voornamelijk de uitstroom uit Argentinië en Turkije en de aanhoudende terugbetalingen in Azië als gevolg van de groeivertraging, die de vraag naar krediet drukt.


Aanslagen
Hoe groot de weerslag van de aanslagen zal zijn, zal afhangen van de aard, de duur en de gevolgen van de Amerikaanse represailles en van mogelijke bijkomende maatregelen van de overheden van de Groep van Zeven om het vertrouwen te onderstutten en de groeivooruitzichten te verbeteren.

De groei in de G7, de zeven grootste westerse economieën, zal naar verwachting terugvallen van 3,2 procent vorig jaar tot 0,8 procent dit jaar, dat is het zwakste tempo sinds 1992-93. In de ,,emerging markets'' zal de groei afnemen van 5,6 tot ongeveer 2,8 procent dit jaar, en als men China buiten beschouwing laat zelfs van 5 tot 1,6 procent. Notoire gevallen van aanzienlijke groeiverzwakking zijn Mexico (wegens de nabijheid van de Verenigde Staten), Turkije en Argentinië (als gevolg van de financiële crisis), Brazilië (door het besmettingseffect) en de Oost-Aziatische economieën (met hun hoge export van zwaar getroffen elektronicaproducten).

De dollarwaarde van de export van de groeilanden steeg vorig jaar spectaculair, met 22 procent, maar zal dit jaar vermoedelijk met 2 procent afnemen.

Voor volgend jaar verwacht het IIF een matig herstel, zowel van de geldstromen als van de groei. De netto-stroom particulier kapitaal naar de groeilanden zou dankzij een ommekeer in Argentinië en Turkije kunnen toenemen van 106 tot 127 miljard dollar, maar de overige groeilanden zouden nog minder kapitaal weten aan te trekken dan dit jaar. Op middellange termijn mag allicht een terugkeer naar robuustere kapitaalstromen worden verwacht.

De instelling houdt er rekening mee dat de overheden met meer hulp over de brug zullen moeten komen om de financieringsbehoeften van de groeilanden te helpen dekken en een verergering van de schuldproblemen te voorkomen. Ook politieke overwegingen kunnen ertoe aanzetten de steun op te voeren, onder meer via herfinanciering van de schuld tegen gunstiger voorwaarden. Het IIF verwacht dan ook een netto-stroom van westers overheidsgeld naar de groeilanden van 30 miljard dollar dit jaar en 20 miljard dollar volgend jaar.