BRUSSEL -- De groep Concentra heeft in de eerste jaarhelft een courant verlies geleden van 3,45 miljoen euro (139 miljoen frank). De afsplitsing van Ubizen/Cobra leverde een uitzonderlijke meerwaarde op van 55,8 miljoen euro (2,25 miljard frank). Concentra verwacht dat het courant verlies in de tweede jaarhelft nog kan oplopen.

De beursgenoteerde groep Concentra, die vorig jaar vorm kreeg via het samengaan van Imperial Invest en uitgever Concentra, onderging in de eerste jaarhelft belangrijke wijzigingen. Belangrijkste ingreep was het afsplitsen van de deelneming in Ubizen.

Technisch ging het om een ruil van aandelen-Ubizen voor aandelen-Almanij, wat Concentra een eenmalige meerwaarde opleverde van 55,8 miljoen euro. Die verrichting was het gevolg van een dading tussen de oude aandeelhouders van Imperial Invest (Collin) en Concentra (Baert). De meerwaarde op de afsplitsing maakt dat Concentra de eerste jaarhelft afsluit met een geconsolideerde winst van 45,4 miljoen euro (1,83 miljard frank).

Concentra bracht voorts enkele minderheidsbelangen in uitgeefpoot Rug (Regionale Uitgeversgroep) in, waardoor Concentra nu bijna 100 procent bezit van de Rug (Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen).

De meerwaarden op de Ubizen-Almanij-ruil werden afgetopt door elders de financiële portefeuille bij te sturen. Op de deelneming in KB Lux werd een minwaarde van 2 miljoen euro genomen, 3,3 miljoen werd afgeboekt op optiecontracten (onder meer op KBC) en 5 miljoen euro op de technologieparticipaties rond Ubimedia.

De oude uitgeefactiviteiten van de Rug (kranten, regionale tv, drukwerk voor derden) haalden een positieve bedrijfswinst van 1 miljoen euro nadat in februari een besparingsplan was aangevat dat over heel 2001 zo'n 10 miljoen euro besparingen moet opleveren tegenover het budget.

Die bedrijfswinst wordt een verlies als ook de gratis krant Metro en de magazinetak Patio (multimediablad Groovy) meegeteld worden. Volgens financieel directeur Robert Ceuppens gelooft Concentra in Metro als gratis dagblad. Ceuppens zei dat de groep eventueel haar deelneming wil verhogen nu Roularta aangegeven heeft van Metro af te willen.

De Rug publiceert per saldo een nettoverlies van 1,4 miljoen euro (56,5 miljoen frank) tegenover een winst van 2,1 miljoen euro in de eerste helft van 2000. De omzet daalde lichtjes van 70 miljoen euro tot 67,4 miljoen euro (2,72 miljard frank). De bedrijfscashflow zakt van 8,3 miljoen euro tot 3 miljoen (121 miljoen frank).

De drukkerijgroep MPG, waarin Concentra 27,52 procent aanhoudt naast onder meer Roularta, verhoogde de omzet met 3 procent tot 97,76 miljoen euro (3,94 miljard frank) maar boekte een bedrijfsverlies van 1,07 miljoen euro tegenover een verlies van 4,5 miljoen euro in 2000.


Druk
De poot Ubimedia baart Concentra nog zorgen. Concentra voelt zich minder comfortabel met deze e-business-poot en zoekt een oplossing via een cocktail van partnerships, herstructureringen of verkopen. ,,Voor elke deelneming wordt een geschikte oplossing gezocht'', zei Ceuppens. Concentra verloor ook 0,85 miljoen euro op de deelneming in de muzieksite Atrecordings.com, dat de boeken neerlegde.

De groepscijfers laten per saldo een bedrijfsverlies zien van 4,2 miljoen euro (169 miljoen frank) tegenover een pro forma bedrijfswinst over héél 2000 van 0,8 miljoen euro. De courante winst in 2000 van 6,4 miljoen euro werd in de eerste jaarhelft een verlies van 3,45 miljoen euro (139 miljoen frank). De bedrijfsopbrengsten kwamen in het eerste semester uit op 111,6 miljoen euro (4,5 miljard frank) tegen 221,36 miljoen voor heel 2000.

Concentra blijft voorzichtig met voorspellingen voor de tweede jaarhelft. Volgens de groep blijven in de mediasector en de e-business de operationele activiteiten verder onder druk staan waardoor het courant verlies nog kan stijgen. In de drukkerij zou het bedrijfsresultaat verbeteren. (pdd)