BRUSSEL -- Verhoudingsgewijs werken er veel meer allochtonen in kmo's dan in grote bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek door de KU Leuven en gaat in tegen de beeldvorming dat kmo's minder aandacht zouden besteden aan de aanwerving van allochtonen. Om nog meer allochtonen aan het werk te krijgen, slaan de kmo-federatie Unizo en de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt, de handen in elkaar.

Berekeningen door de KU Leuven, op basis van gegevens over 130.000 loontrekkenden in de regio's Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt wijzen uit dat 44,7 procent van alle allochtone loontrekkenden in een kmo werkt, in een bedrijf met minder dan 50 werknemers. Dat is erg veel, want diezelfde kmo-groep is goed voor slechts 33,7 procent van de totale werkgelegenheid. Omgekeerd werkt slechts 30,8 procent van alle allochtonen in een groot bedrijf met meer dan 500 werknemers. Terwijl dat voor de totale tewerkstelling 46,3 procent is.

,,De beeldvorming is dat vooral grote bedrijven werk maken van werk voor allochtonen'', zegt minister Landuyt daarover, ,,maar in de realiteit is dat niet het geval. In de kmo's krijgen allochtonen blijkbaar meer kansen. Verrassend, want de pr-machine van de grote bedrijven laat anders vermoeden. Ten onrechte''.

Allochtonen werken vooral in een reeks welbepaalde sectoren: in de landbouw, en voorts in garages, horeca, groot- en kleinhandel, industriële reiniging, uitzendarbeid en afvalverzameling. Er werken in verhouding zeer veel Marokkanen in de metaalsector en Turken in de textielsector.

Minister Landuyt ergert zich aan de ,,aanhoudende tegenstelling tussen de grote vraag naar werknemers en de blijvend hoge werkloosheid bij allochtonen. Liefst 30 procent van de allochtonen is werkloos en vorig jaar, in volle hoogconjunctuur, daalde hun werkloosheid met slechts 5 procent, tegen 12 procent bij de autochtone Vlamingen. Hopelijk gaat de allochtone werkloosheid niet weer omhoog, nu de conjunctuur verslapt.''

Landuyt wil de bedrijven geen quota opleggen, maar werkt met samenwerkingsprotocollen -- eerder al met de werkgeversorganisaties VEV en VKW en de vereniging van uitzendkantoren Upedi, gisteren met Unizo -- en aanmoedigingspremies. De Vlaamse overheid betaalt bijvoorbeeld de extra kosten die kmo's maken als ze actief gaan rekruteren bij allochtonen. Het budget daarvoor bedraagt 100 miljoen frank, met een maximum van 500.000 frank per bedrijf.

Unizo wil de kmo-ondernemers ,,informeren, aanmoedigen en ondersteunen'' om meer allochtonen aan te werven. Dat kan door hen te wijzen op de onjuistheid van vooroordelen, of door te wijzen op subsidiemogelijkheden en het bestaande opleidingsaanbod. (jir)