Olivier Deleuze
© pdw
BRUSSEL -- Electrabel en de gemeenten zijn gisteravond een ultieme onderhandelingsronde begonnen over de verdeling van het eigenaarschap van het hoogspanningsbedrijf. Dat gesprek kwam er op aandringen van de staatssecretaris van Energie, Olivier Deleuze. Deleuze staat zelf onder grote Europese druk.

De Europese Commissie staat op het punt België voor het Hof van Justitie te dagen omdat de liberalisering van de Belgische elektriciteitsmarkt nog steeds niet heeft plaatsgevonden. De Commissie beslist vandaag over die dagvaarding van België. Dat meldde De Financieel-Economische Tijd gisteren. Een dagvaarding lijkt niet meer te vermijden. Zelfs als er vannacht toch nog een akkoord rond het hoogspanningsbedrijf komt, komt er een dagvaarding.

De Europese Commissie vindt dat de Belgische overheid te lang heeft getalmd met de vrijmaking van de Belgische elektriciteitsmarkt. Het grote struikelblok is het uitblijven van de aanduiding van het hoogspanningsbedrijf. De Europese richtlijn stelt voorwaarden om in elke lidstaat de onafhankelijkheid van zo'n netbeheerder te waarborgen. De Belgische wet eist zelfs een onafhankelijke netbeheerder.

Streefdoel was een einde te maken aan het combineren van stroomproductie en -transport binnen een bedrijf. Zo was de Belgische hoogspanning tot voor kort in handen van Electrabel en de kleine publieke producent SPE. Eind juni volgde een verzelfstandiging. Electrabel bleef wel voor meer dan 90 procent eigenaar van dit bedrijf, de nv Elia.

Maar de Belgische overheid wil eerst zekerheid over de instap van de gemeenten in Elia vooraleer een aanduiding van Elia tot netbeheerder kan gebeuren.

,,We betreuren ten zeerste dat Electrabel totnogtoe geen overeenkomst heeft ondertekend. Electrabel komt de overeenkomst van 18 mei niet na'', stelde Luc Barbé, de kabinetschef van staatssecretaris Deleuze, gisterenavond voor het begin van de ultieme onderhandelingsronde.

Volgens Barbé waren de regering, de gemeenten en Electrabel het eind mei eens dat de overheid een netbeheerder zou aanduiden waarvan Electrabel maar ook de gemeenten eigenaar zijn. Electrabel stemde toen principieel in met de verkoop van een belang van 30 procent aan de gemeenten terwijl het op termijn nog eens 30 procent van de aandelen naar de beurs zou brengen.

Maar de prijs die Publi-T, de maatschappij waarin de gemeenten zich verzameld hebben, wil betalen voor een stuk van Elia, ligt een heel stuk lager dan de prijs die Electrabel wenst. In gemeentelijke kringen luidt het dat Electrabel te veel vraagt voor een instap in het hoogspanningsbedrijf, vergeleken met de rendabiliteit die door de stroomregulator is vastgelegd. Voor de gemeenten is een participatie in Elia vooral een middel om het verlies aan inkomsten te compenseren dat ze lijden door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.

Electrabel zelf houdt er een heel andere interpretatie op na. Volgens woordvoerster Françoise Vantemsche heeft Electrabel alle wettelijke voorwaarden vervuld opdat de aanduiding van het hoogspanningsbedrijf kan gebeuren. En wat de discussies over het prijskaartje betreft, houdt het Belgische elektriciteitsbedrijf vast aan de economische waarde van het hoogspanningsnet.