Sabena
© belga
BRUSSEL -- Wanneer de vakbonden rechtstreeks of het personeel via referendum het businessplan van Christoph Müller aanvaarden, vermijdt Sabena een onmiddellijk faillissement. Maar het businessplan volstaat niet langer om Sabena structureel winstgevend te maken vanaf 2005. De Europese Commissie kan de beloofde kapitaalinjectie door Swissair en de Belgische staat daarom niet goedkeuren. Sinds gisteren wenden premier Guy Verhofstadt en speciaal gezant Freddy Willockx al hun Europese invloed aan om die doodsteek te ontwijken.

Het businessplan van Müller met productiviteitsverhoging en capaciteitsbeperking wordt dezer dagen volop gekopieerd door andere Europese luchtvaartmaatschappijen. Dat is nodig om de aanslagen in de Verenigde Staten economisch te overleven.

Ook voor Sabena is het strategisch plan pure noodzaak geworden om het faillissement te vermijden. Oorspronkelijk moest het echter volstaan om Sabena tegen 2005 structureel winstgevend te maken. Dat was ook de enige mogelijkheid om de Europese Commissie toestemming te laten geven aan de Belgische staat om (samen met Swissair) een nieuwe kapitaalinjectie te geven.

Juist omdat het vorige herstructureringsplan bij Sabena, Blue Sky, niet zorgde voor rendabiliteit op lange termijn, ligt dat dossier, samen met het huidige businessplan, vanaf 2 oktober op de tafel van de Europese commissaris van Transport, Loyola de Palacio.

Het kabinet van de minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx, heeft Freddy Willockx verzocht te lobbyen voor Sabena. Hij probeert de formele opening van het onderzoek van de kapitaalinjectie uit te stellen.

Daarnaast probeert hij de toegelaten maatregelen die de Europese Commissie in het vooruitzicht stelt als steun aan luchtvaartmaatschappijen ,,door de overmachtssituatie'', zo breed mogelijk te laten interpreteren. Voorlopig lijken, behalve de verzekeringsbijstand, enkel kosten voor bijkomende veiligheid en steun aan de transatlantische routes hiervoor in aanmerking te komen. De verhoopte ,,uitzonderlijke regeringssteun'' aanwenden voor sociale maatregelen lijkt bij voorbaat uitgesloten.

Op 15 oktober komen de Europese ministers van Transport samen. Die zouden kunnen bekijken welke bijkomende maatregelen mogelijk zijn. Ook andere Europese lidstaten zouden hun luchtvaartmaatschappij immers graag wat extra's gunnen. Zolang iedereen evenveel krijgt, is dat geen probleem. Hoe hoger en hoe algemener de bijdrage, hoe beter voor Sabena.

Verhofstadt en Willockx moeten ondertussen aantonen dat het feit dat het businessplan van Müller niet voldoende is om Sabena structureel winstgevend te maken, te wijten is aan de aanslag en dus uitzonderlijk.

Dat zou de Europese Commissie ervan moeten weerhouden al te streng te zijn. Tot nu toe liet de Palacio echter uitschijnen niet erg geneigd te zijn zich soepel op te stellen.

  • Piloten voeren actie
  • De piloten hebben gisteravond tijdens een algemene vergadering besloten ,,harde acties'' te voeren als de Sabena-directie en de vakbonden een akkoord zouden sluiten zonder rekening te houden met hun eisen. Dat zijn ze daarop luidruchtig gaan meedelen aan het kabinet van de minister van werkgelegenheid, waar gisteravond weer onderhandeld werd over het businessplan voor Sabena.