Ook Gent wil Staat dagvaarden


GENT -- Ook de stad Gent wil, in navolging van andere gemeenten, de staat dagvaarden. Christophe Peeters, de schepen van Financiën, zal dat alvast voorstellen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

In 1998 bleek dat de federale overheid te weinig opcentiemen van de personenbelasting had doorgestort naar de gemeenten. Dat geld is ondertussen betaald, maar de interesten op die ...