De Duitse inflatie is de afgelopen maand verder afgenomen. Terwijl de prijzen in juni op jaarbasis nog met 1 procent gestegen waren, gold voor juli een inflatiecijfer van 0,9 procent. Door de hoge eurokoers werden geïmporteerde goederen relatief goedkoper, en door de zwakke conjunctuur worden producenten afgeschrikt hun prijzen te verhogen.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) riskeert Duitsland in een deflatiescenario terecht te komen nu de economie in het eerste kwartaal kromp en de export door de dure euro wordt afgeremd. De Bundesbank zei eerder deze week dat in het tweede kwartaal nog geen herstel optrad, en dat er geen tekenen zijn die op een snelle verbetering wijzen.